Dbr custom gear

Tactical & outdoor equipment

" />

Chest rig „Frontier” was created to meet the criteria that I established while hiking in the mountains:

– low profile (low thickness and optimal width),

– full compatibility with the backpack, allowing for unrestrained access to the essential equipment (no need to remove the backpack),

– fully autonomous design (chest rig is a separate piece of gear, structurally independent from the backpack),

– possibility to carry a map in standard format,

– possibility to carry a hand gun in a suitable holster featuring Velcro (holster not in the set),

– Corner Closure Design providing access to the chest rig from a chosen side and at the same time allowing for attaching additional gear (in PALS system) to the opposite side edge or to the bottom,

– possibility to attach additional pieces of equipment below the chest rig,

– “slick” profile (the number of elements sticking out is kept to the minimum),

– internal organizers for most essential pieces of equipment, such as: torch, multitool, baton, water filter, folding saw, knife, etc.,

– possibility to put on some outer clothing during e.g a stopover, without the need to remove the chest rig.

 

All the aforementioned features have been fitted into the size 26x17x6cm. Frontier is constructed from Cordura in two chosen colors and suspended on a flat H-harness from polyamide tapes, which also features PALS straps (2 rows and 1 column on each side) for mounting additional equipment.

 

Foam padded wall adjacent to the body increases the comfort of use. On the inside, Frontier features two plastic D-rings, 4 pockets (including 3 tuck-pockets), elastic loops for organizing e.g. light sticks or pens, and a soft Velcro panel (loop side) for mounting additional gear onto it. On the outside, the chest rig is equipped with two vertical Velcro straps for insignia and patches.

 

Measurement: 26x17x6cm

Chest rig „Frontier” („Rubież”), powstał jako odpowiedź na następujące kryteria, które wyznaczyłem, wędrując po górskich szlakach:

– niski profil (niewielka grubość i optymalna szerokość),

– pełna kompatybilność gabarytowa z przenoszonym plecakiem, pozwalająca na swobodny dostęp do podręcznego ekwipunku (bez konieczności ściągania plecaka),

– w pełni autonomiczna konstrukcja (chest rig funkcjonuje jako osobny element, jest niezależny konstrukcyjnie od plecaka),

– możliwość przenoszenia mapy o typowym formacie,

– możliwość przenoszenia broni krótkiej w odpowiedniej kaburze wyposażonej w rzep (kabura nie znajduje się w zestawie),

– zamknięcie w systemie CCD (Corner Closure Design) zapewniające dostęp do wnętrza chest riga ręką dominującą i jednocześnie umożliwiające montaż elementów w systemie PALS po przeciwnej stronie lub od spodu,

– możliwość podwieszenia ekwipunku pod chest rigiem,

– „gładki” profil, minimalizacja odstających elementów zewnętrznych,

– wewnętrzne organizery na podręczny ekwipunek, tj.: latarka, multitool, batony, filtr do wody, składana piła, nóż itp.,

– możliwość założenia dodatkowej odzieży wierzchniej, np. w trakcie postoju, bez konieczności zdejmowania chest riga.

Wszystkie wymienione założenia zostały zmieszczone w formacie 26x17x6cm. Całość wykonana jest z Cordury w dwóch wybranych kolorach i zawieszona na płaskich szelkach z taśmy poliamidowej, na których można zamontować dodatkowy ekwipunek dzięki taśmom w systemie PALS (po dwa rzędy i jednej kolumnie na każdej szelce).

 

Komfort użytkowania Frontiera podnosi usztywniona cienką pianką tylna ścianka przylegająca do ciała. Konstrukcja chesta pozwala na zamontowanie wewnątrz dodatkowych elementów za pomocą rzepa (o ile owe elementy mają powierzchnię „haczykową”). Ponadto wnętrze Frontiera zostało wyposażone w dwa D-ringi z tworzywa, 4 kieszonki (w tym 3 „mieszkowe”) oraz pętle z gumy do organizacji np. lightsticków czy długopisów. Na zewnętrznym przednim panelu znajdują się dwa pionowe rzepy na indywidualne oznaczenia oraz patche.

 

Wymiary: 26x17x6cm

"Frontier" Chest Rig (Olive Green).