Dbr custom gear

Tactical & outdoor equipment

CCD (Corner Closure Design) – an asymmetrical way of opening gear, with the zipper running along its upper and (one) side edge. It is dedicated to access with dominant hand, but allows to use the opposite side with more functionality, i.e. by adding PALS webbing.

CCD (Corner Closure Design) – asymetryczny sposób otwierania ekwipunku, polegający na dostępie do jego wnętrza poprzez górną oraz jedną boczną ściankę. Rozwiązanie to determinuje dostęp określoną ręką, lecz umożliwia funkcjonalne wykorzystanie przeciwnej ścianki, np. poprzez naszycie na niej taśm montażowych systemu PALS.

"Spartan-R" EDC Waist Pack (MultiCam®).

.