Dbr custom gear

Tactical & outdoor equipment

" />

IFAK-SD (Gen.3) (Individual First Aid Kit, Side-Drawn) is a sleeve-like pouch for an individual first aid kit. Its insert (organizer) may be accessed from either the left or the right side, which adds to the comfort of wearing the pack and facilitates access to it regardless of the circumstances or equipment.

 

Due to its small size and quite a low profile, IFAK-SD (Gen.3) works well when:
– suspended on the waist-belt, in the central part of the back, which provides a symmetrical / two-sided access to the kit (this solution is perfect even when wearing a large backpack),
– suspended on the front, below the chest rig or the plate carrier (symmetrical / two-sided access; IFAK can be used freely with gear worn on the chest).

 

IFAK-SD insert is a compact pack folded in three. It is pulled out from the IFAK pouch from either the left or the right side with two symmetrical strap handles. It’s easy to tear the insert open and place it flat on the ground to gain full access to the inside.

 

The insert features:
– one oblong mesh pocket,
– two panels with shockcord (for e.g. bandages),
– two elastic loops (for e.g. marker)

 

The upper part of the IFAK-SD sleeve features 2 rows of PALS webbing allowing for attaching small elements. In this place can also be mounted an OPTIONAL TQ2H tourniquet holder for a backup tourniquet. On the front there are two vertical Velcro panels for e.g. patches, and at the bottom – an adjustable shock cord to regulate sleeve retention.

 

Constructed from Cordura, IFAK-SD (Gen.3) can be mounted as follows:
– with a standard PALS system (4 columns and 2 rows),
– suspended on one PALS strap (hanging below that strap),
– on a 50mm-wide waist belt.

 

IFAK-SD (Gen.3) can be customized to the needs and guidelines provided by a prospective user.

 

Measurements of the pouch (sleeve): 17,5 x 5 x 14cm
Measurements of the insert upon unfolding: 14 x 60.5cm

IFAK-SD (Gen.3) (Individual First Aid Kit, Side-Drawn) to wykonana w formie rękawa kieszeń na osobisty zestaw pierwszej pomocy. Dostęp do przenoszonego wewnątrz wkładu (organizera) możliwy jest z lewej lub prawej strony. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia komfort przenoszenia, ale również ułatwia dostęp do kieszeni, niezależnie od sytuacji czy rodzaju stosowanego ekwipunku.

 

IFAK-SD (Gen.3), dzięki swoim niewielkim gabarytom oraz stosunkowo niskiemu profilowi dobrze się sprawdza:
– zawieszony z tyłu na pasie, w centralnej części pleców, co gwarantuje symetryczny/obustronny dostęp (rozwiązanie to świetnie sprawdza się nawet przy przenoszeniu dużego plecaka),
– zawieszony z przodu pod chest rigiem lub plate carrierem (symetryczny/obustronny dostęp; IFAK nie koliduje z ekwipunkiem przenoszonym na klatce piersiowej).

 

Wkład (organizer) do IFAKa-SD wykonany jest w formie zwartego pakunku, składanego potrójnie. Dobywany jest z lewej lub prawej strony za pomocą dwóch symetrycznych uchwytów, przy czym zaraz po wyjęciu nie „rozsypuje się”. Pełny dostęp do wnętrza pakietu uzyskujemy poprzez „rozerwanie” go jednym płynnym ruchem i rozłożeniu go na płask.

 

Wkład posiada:
– jedną podłużną kieszeń z siatki,
– dwa panele z shockcordu (np. na opatrunki),
– dwie elastyczne pętle (np. na marker)

 

Na rękawie IFAKa-SD, w górnej jego części znajdują się 2 rzędy taśm systemu PALS umożliwiające doczepienie małych elementów. W tym miejscu montowany może być również OPCJONALNY docisk poziomy zapasowej stazy typu TQ2H. Na jego froncie znajdują się dwa pionowe panele miękkiego rzepa o sumarycznej powierzchni 10x10cm do przypięcia oznaczeń czy patchy. Od spodu docisk rękawa regulowany jest shockcordem w zależności od ilości przenoszonych wewnątrz elementów.

 

IFAK-SD (Gen.3) wykonany jest z Cordury. Opcje montażu:
– standardowy montaż w systemie PALS na 4 kolumnach i 2 rzędach,
– podwieszenie na jednej taśmie PALS (poniżej niej),
– na pasie o szerokości 50mm.

 

Istnieje możliwość jego modyfikacji wg wytycznych przyszłego użytkownika.

 

Wymiary rękawa: 17,5 x 5 x 14cm
Wymiary wkładu po rozłożeniu: 14 x 60,5cm