Dbr custom gear

Tactical & outdoor equipment

" />

IFAK-SD (Individual First Aid Kit, Side-Drawn) is a sleeve-like pouch for a small individual first aid kit. Its insert (organizer) may be accessed from either the left or the right side, which adds to the comfort of wearing the pack and facilitates access to it regardless of the circumstances or equipment.

 

Due to its small size and quite a low profile, IFAK-SD works well when:
– suspended on the waist-belt, in the central part of the back, which provides a symmetrical / two-sided access to the kit (this solution is perfect even when wearing a large backpack),
– suspended on the front, below the chest rig or the plate carrier (symmetrical / two-sided access; IFAK can be used freely with gear worn on the chest).

 

IFAK-SD insert is a compact pack folded in three. It is pulled out from the IFAK pouch from either the left or the right side with two symmetrical strap handles. Side panels of the insert are equipped with Velcro straps (loops and hooks) which not only prevent the content from scattering, but they also make it easy to tear the insert open and place it flat on the ground to gain full access to the inside.

 

The insert features:
– an oblong, zip-closed mesh pocket,
– two flat pockets,
– a panel with two transverse elastic straps (one, wider, for e.g. Israeli bandage, and one, divided into three compartments, for organizing smaller items),
– a transparent plastic pocket for e.g. notes, instructions, etc.

 

The upper part of the IFAK-SD pouch (sleeve) features 3 rows of PALS straps allowing for attaching e.g. T.S.G Mk2 or Mk3 holder. On the front there is a Velcro panel (loop side, 5x5cm) for e.g. patches, and at the bottom – an adjustable shock cord to regulate sleeve retention.

 

Constructed from Cordura, IFAK-SD can be mounted as follows:
– HORIZONTAL: with a standard PALS system (4 columns and 2 rows),
– VERTICAL: with a standard PALS system (2 columns and 3 rows),
– suspended on one PALS strap (hanging below that strap),
– on a 50mm-wide waist belt.

 

IFAK-SD can be customized to the needs and guidelines provided by a prospective user.

 

Measurements of the pouch (sleeve): 17.5 x 4 x 11cm
Measurements of the insert upon unfolding: 12.5 x 56.5cm

IFAK-SD (Individual First Aid Kit, Side-Drawn) to wykonana w formie rękawa kieszeń na mały, osobisty zestaw pierwszej pomocy. Dostęp do przenoszonego wewnątrz wkładu (organizera) możliwy jest z lewej lub prawej strony. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia komfort przenoszenia, ale również ułatwia dostęp do kieszeni, niezależnie od sytuacji czy rodzaju stosowanego ekwipunku.

 

IFAK-SD, dzięki swoim niewielkim gabarytom oraz stosunkowo niskiemu profilowi dobrze się sprawdza:
– zawieszony z tyłu na pasie, w centralnej części pleców, co gwarantuje symetryczny/obustronny dostęp (rozwiązanie to świetnie sprawdza się nawet przy przenoszeniu dużego plecaka),
– zawieszony z przodu pod chest rigiem lub plate carrierem (symetryczny/obustronny dostęp; IFAK nie koliduje z ekwipunkiem przenoszonym na klatce piersiowej).

 

Wkład (organizer) do IFAKa-SD wykonano w formie zwartego pakunku, składanego potrójnie. Dobywany jest z lewej lub prawej strony za pomocą dwóch symetrycznych uchwytów, przy czym zaraz po wyjęciu nie „rozsypuje się”. Pełny dostęp do wnętrza pakietu uzyskujemy poprzez „rozerwanie” go jednym płynnym ruchem (ścianki wykonane są z taśm Velcro) i rozłożeniu go na płask.

 

Wkład posiada:
– podłużną kieszeń z siatki, zamykaną taśmą zamkową,
– dwie płaskie kieszenie wewnętrzne,
– panel z dwiema elastycznymi pętlami (jedną do organizacji drobniejszych elementów, drugą, szeroką, na np. opatrunek typu izraelskiego),
– przeźroczystą kieszonkę do przechowywania zapisków, instrukcji, itp.

 

Na rękawie IFAKa-SD, w górnej jego części znajdują się 3 rzędy taśm systemu PALS umożliwiające doczepienie np. uchwytu T.S.G. Mk2 lub Mk3. Na jego froncie naszyty jest fragment Velcro (pętelki) o wymiarach 5x5cm do przypięcia oznaczeń czy patchy. Od spodu docisk rękawa regulowany jest shockcordem w zależności od ilości przenoszonych wewnątrz elementów.

 

IFAK-SD wykonany jest z Cordury. Opcje montażu:
– POZIOMA: standardowy montaż w systemie PALS na 4 kolumnach i 2 rzędach,
– PIONOWA: standardowy montaż w systemie PALS na 2 kolumnach i 3 rzędach,
– podwieszenie na jednej taśmie PALS (poniżej niej),
– na pasie o szerokości 50mm.

 

Istnieje możliwość jego modyfikacji wg wytycznych przyszłego użytkownika.

 

Wymiary rękawa: 17,5 x 4 x 11cm
Wymiary wkładu po rozłożeniu: 12,5 x 56,5cm