Dbr custom gear

Tactical & outdoor equipment

" />

„Ranger” Chest Rig (Gen.3) is a more advanced version of „Frontier” Chest Rig, based on its construction and functionality. Additionally, it offers following features:

– possibility to carry three AR/AK magazines, with quick access from the outside. Each magazine is secured from the top with an adjustable shock cord with a stopper lock.

– integrated triple magazine shingle (adjustable depth of each mag compartment).

– one, two or three PALS columns (3 rows) on both side „wings” for mounting additional gear.

– additional PALS straps (4 columns, 1 row) underneath for attaching any matching horizontal pouches, e.g. IFAK-SD.

 

Features shared with „Frontier” chest rig:

– low profile (low thickness and optimal width),

– full compatibility with the backpack, allowing for unrestrained access to the essential equipment (no need to remove the backpack),

– fully autonomous design (chest rig is a separate piece of gear, structurally independent from the backpack),

– possibility to carry a map in standard format,

– possibility to carry a hand gun in a suitable holster featuring Velcro (holster not in the set),

– Corner Closure Design providing access to the chest rig from a chosen side (version R – with a right hand or version L – with a left hand) and at the same time allowing for attaching additional gear (in PALS system) to the opposite side edge or to the bottom,

– possibility to attach additional pieces of equipment below the chest rig,

– “slick” profile (the number of elements sticking out is kept to the minimum),

– internal organizers for most essential pieces of equipment, such as: torch, multitool, baton, water filter, folding saw, knife, etc.,

– possibility to put on some outer clothing during e.g a stopover, without the need to remove the chest rig.

 

All the aforementioned features have been fitted into the size 26x17x6cm. Frontier is constructed from Cordura in two chosen colors. The chest rig is equipped with a SOFT H-harness, made of Cordura with padding on all it’s length. Each strap is featuring two sewn-on rows of PALS webbing and one short column (allowing for mounting e.g. PTT button both horizontally and vertically). At the back connection of harness, there is one row of PALS webbing, allowing to attach i.e the hydration systems. The harness’s profile is minimized, so it works well with shoulder straps of a large backpack.

 

On the inside, Frontier features two plastic D-rings, internal pockets (including 2 tuck-pockets), elastic loops and cords for organizing items, and a soft Velcro panel (loop side) for mounting additional gear onto it. On the outside, the chest rig is equipped with two vertical Velcro straps for insignia and patches.

 

Dimensions of the main compartment: 27 x 17 x 6cm

Chest rig „Ranger” (Gen.3) jest rozwinięciem modelu „Frontier” i bazuje na jego konstrukcji oraz funkcjonalności. Dodatkowo posiada następujące cechy:

– możliwość przenoszenia 3 magazynków systemu AR/AK, z szybkim dostępem od zewnątrz – każdy z magazynków zabezpieczony jest od góry regulowanym odciągiem.

– zintegrowany wkład na magazynki typu „shingle” – każda przegroda na magazynek ma indywidualnie regulowaną głębokość.

– na lewym i prawym „skrzydle” znajduje się po jednej, dwóch lub trzech dodatkowych kolumn (3 rzędy) systemu PALS, umożliwiające montaż dodatkowego ekwipunku.

– pod spodem znajduje się uniwersalny rząd systemu PALS (4 kolumny) pozwalający na podwieszenie jakiejkolwiek kieszeni adekwatnej gabarytowo (np. IFAK-SD lub inne, horyzontalne kieszenie).

 

Cechy wspólne z modelem „Frontier”:

– niski profil (niewielka grubość i optymalna szerokość)

– pełna kompatybilność gabarytowa z przenoszonym plecakiem, pozwalająca na swobodny dostęp do podręcznego ekwipunku (bez konieczności ściągania plecaka), takich jak nawigacja

– w pełni autonomiczna konstrukcja (chest rig funkcjonuje jako osobny element, jest niezależny konstrukcyjnie od plecaka),

– możliwość przenoszenia mapy o typowym formacie,

– możliwość przenoszenia broni krótkiej w odpowiedniej kaburze wyposażonej w rzep (kabura nie znajduje się w zestawie),

– zamknięcie w systemie CCD (Corner Closure Design) zapewniające dostęp do wnętrza chest riga wybraną ręką (wersja R – ręką prawą lub wersja L – ręką lewą) i jednocześnie umożliwiające montaż elementów w systemie PALS po przeciwnej stronie lub od spodu,

– możliwość podwieszenia ekwipunku pod chest rigiem,

– „gładki” profil, minimalizacja odstających elementów zewnętrznych,

– wewnętrzne organizery na podręczny ekwipunek, tj.: latarka, multitool, batony, filtr do wody, składana piła, nóż itp.,

– możliwość założenia dodatkowej odzieży wierzchniej, np. w trakcie postoju, bez konieczności zdejmowania chest riga.

Wszystkie wymienione założenia zostały zmieszczone w formacie 26x17x6cm. Całość wykonana jest z Cordury w dwóch wybranych kolorach. Chest rig posiada miękkie szelki typu SOFT w układzie „H”, wykonane z cordury wypełnionej pianką. Każda szelka ma naszyte dwa rzędy systemu PALS oraz jedną krótką kolumnę (umożliwia montaż np modułów PTT z nieobracanym klipsem). Na tylnym ich łączniku znajduje się jeden rząd systemu PALS (4 kolumny) umożliwiający montaż np systemów hydracyjnych. Szelki posiadają zminimalizowany profil, by jak najlepiej współpracowały z szelkami dużego plecaka.

 

Konstrukcja chesta pozwala na zamontowanie wewnątrz dodatkowych elementów za pomocą rzepa (o ile owe elementy mają powierzchnię „haczykową”). Ponadto wnętrze Frontiera zostało wyposażone w dwa D-ringi z tworzywa, wewnętrzne kieszonki (w tym zamykane na rzep 2 „mieszkowe”) oraz elastyczne pętle i gumy do organizacji przedmiotów. Na zewnętrznym przednim panelu znajdują się dwa pionowe rzepy na indywidualne oznaczenia oraz patche.

 

Wymiary głównej komory: 27 x 17 x 6cm