Dbr custom gear

Tactical & outdoor equipment

Tatry (2017.07.30)

Kuźnice – Boczań – Dolina Gąsienicowa – Wolarczyska – Rówień Waksmundzka – Gęsia Szyja – Rusinowa Polana – Wierch Poroniec.