Dbr custom gear

Tactical & outdoor equipment

" />

CR-4M chest rig is a narrow panel featuring 4 integrated shingle pouches for AR/AK magazines. There’s additional row of PALS webbing (4 columns) underneath for attaching any matching horizontal pouches, e.g. IFAK-SD. Open-top shingle pouches for magazines feature shock cords with stopper locks to hold mags securely in place. They are fully adjustable, fitting to the types of mags used and to the user’s needs and preferences. If necessary, they can also be removed. 1-hole cord stoppers allow for a firm grip, even in thick winter gloves.

 

The chest rig is equipped with a SOFT H-harness, made of Cordura with padding on all it’s length. Each strap is featuring two sewn-on rows of PALS webbing and one short column (allowing for mounting e.g. PTT button both horizontally and vertically). At the back connection of harness, there is one row of PALS webbing, allowing to attach i.e the hydration systems. The harness’s profile is minimized, so it works well with shoulder straps of a large backpack. In contrast to the majority of chest rigs, the CR-4M is worn quite high which collides neither with a tactical waist belt nor a padded belt.

 

On the outside, the CR-4M front panel features 3 rows and 10 columns of PALS webbing, which allows for a variety of configurations in the case of additional equipment.
The chest rig is constructed from Cordura. On the inside, however, it has been lined with mesh padding to improve air circulation. It be customized according to the needs and guidelines provided by a prospective user.

 

Dimensions: 13,5 x 32,5cm

Chest rig CR-4M to wąski panel posiadający 4 zintegrowane shingle na magazynki serii AR lub AK. Pod spodem chest riga znajduje się uniwersalny rząd systemu PALS (4 kolumny) pozwalający na podwieszenie jakiejkolwiek kieszeni adekwatnej gabarytowo (np. IFAK-SD lub inne, horyzontalne kieszenie). Shingle na magazynki dociskane są od góry odciąganymi uchwytami o regulowanej długości, aby dopasować siłę ich docisku względem używanych magazynków oraz preferencji użytkownika (w razie konieczności istnieje oczywiście możliwość ich całkowitego demontażu). Uchwyty typu „1” pozwalają na pewny chwyt, nawet w grubych rękawicach zimowych.

 

Chest rig posiada miękkie szelki typu SOFT w układzie „H”, wykonane z cordury wypełnionej pianką. Każda szelka ma naszyte dwa rzędy systemu PALS oraz jedną krótką kolumnę (umożliwia montaż np modułów PTT z nieobracanym klipsem). Na tylnym ich łączniku znajduje się jeden rząd systemu PALS (4 kolumny) umożliwiający montaż np systemów hydracyjnych. Szelki posiadają zminimalizowany profil, by jak najlepiej współpracowały z szelkami dużego plecaka. W odróżnieniu od większości konstrukcji, CR-4M po założeniu wisi dość wysoko, aby nie kolidował z pasem biodrowym plecaka lub pasem oporządzeniowym.

 

Front CR-4M posiada od zewnątrz 3 rzędy oraz 10 kolumn systemu montażowego PALS, co umożliwia dowolną konfigurację dodatkowego ekwipunku.
Chest rig wykonany jest z Cordury, a od strony ciała podszyty jest siatką dla zwiększonej cyrkulacji powietrza. Istnieje możliwość jego modyfikacji wg wytycznych przyszłego użytkownika.

 

Wymiary: 13,5 x 32,5cm